juf Veronique
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Klik op het plaatje om naar de interactieve praatplaat van de brandweer te gaan.

Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Onderzoeksactiviteiten:

 Naar de kazerne

 Brandweerauto bekijken

 Blusmiddelen op school

Lees/schrijfactiviteiten:

 Woordenboek en woordkaarten over de brandweer

 Woorden natypen op de computer

 Boeken over de brandweer

 

Doelen:

 Kinderen leren dat er letters, woorden en verhalen zijn

- boekorientatie

Reken/wiskundige activiteiten:

 Cijfers 1-1-2 aanleren

 Kleur rood

 Drijven en zinken

 Snel en langzaam  Hoog en laag  Cirkel

 

Doelen:

 Leren herkennen van de cijfers 1 en 2

 Cirkel leren herkennen

 Kleur rood herkennen

 Begrippen: snel en langzaam en hoog 

(Advertentie voor leraar of ouder)

Constructieve/beeldende activiteiten:

 Bouwhoek; brandweerkazerne bouwen

 Kralenplanken de brandweer

 Knutselactiviteiten over de brandweer

 

Doelen:

 Fijne motoriek bevorderen

 Door knutselactiviteiten de kennis weergeven in een opdracht

 Manipulatief spel van jongste kleuters bevorderen

Spelactiviteiten:

 Brandweerauto in de klas maken

 Brandweerkazerne in de huishoek

 Watertafel: water laten lopen

 

Doelen:

 De kinderen leren door middel van het spel hoe het gaat bij de brandweer en wat ze moeten doen

 -  rollenspel leren spelen

 -  waterloop leren hanteren

Taal/gespreksactiviteiten:

 Wat doe je als er brand is?

 Verteltafel: Snuffie en de brand

 Brandweer

 Vuur

 112

 Kazerne

 Auditieve oefeningen over de brandweer in het taalkastje

 Woordveld maken; wat weten we al en wat willen we weten?

 

Doelen:

 Oefenen van het fonemisch bewustzijn

 Woordenschat vergroten

 Leren over de brandweer

 Leren kritisch luisteren

 Nadenken over wat we weten 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Diploma's en oorkondes maken
Maak online een tafeldiploma, veterdiploma, een certificaat, een uitnodiging, etc.
(Advertentie voor leraar of ouder)